Amsterdamsch Studenten Corps

Vereniging van Reünisten van het A.S.C. / A.V.S.V.

De Vereniging van Reünisten wil de bloei van het A.S.C./A.V.S.V., haar disputen, subverenigingen en gezelschappen bevorderen en de band tussen oud-leden van het A.S.C., de A.V.S.V. en het A.S.C./A.V.S.V. versterken.

De vereniging organiseert borrels en bijeenkomsten om de band tussen de oud-leden en hun betrokkenheid bij het A.S.C./A.V.S.V. levend te houden. In dat kader wordt door de vereniging een magazine samengesteld dat jaarlijks naar alle oud-leden en de leden van het A.S.C./A.V.S.V. wordt verzonden. Ook is de Vereniging van Reünisten nauw betrokken bij de organisatie van het corpslustrum. Namens de reünisten is, bijvoorbeeld, een financiële bijdrage geleverd aan het lustrumboek, de fototentoonstelling en diverse andere lustrumactiviteiten in 2007 en 2012.

Voorts heeft de vereniging een fonds dat het A.S.C./A.V.S.V. steunt in onder meer het opknappen van vaandels, de aanschaf van meubilair en de financiering van de jaarlijkse corpsmusical. In het verlengde van de activiteiten van het A.S.C./A.V.S.V. op maatschappelijk gebied (Stichting M.O.E.T.) strekken de activiteiten van de Vereniging van Reünisten verder dan alleen het eigen belang. Recent is een fonds opgericht om een activiteit te ondersteunen waarbij buitenlandse studenten in de zomermaanden enige tijd aan de Universiteit van Amsterdam worden ontvangen.

Daarbij staat het de bestuur van de Vereniging van Reünisten in goed contact met en adviseert de senaat en de commissie van het A.S.C./A.V.S.V., bijvoorbeeld in het kader van de Kennismakingstijd. Ook is de Vereniging van Reünisten betrokken bij Stichting Het Gulden Huis, dat het voortbestaan van de Sociëteit N.I.A. waarborgt.

Leden van de Vereniging van Reünisten krijgen toegang tot de digitale almanak, waarin zo veel mogelijk gegevens zijn verzameld van oud-leden van het A.S.C., de A.V.S.V. en A.S.C./A.V.S.V., waaronder u. Daarbij bepaalt u zelf welke gegevens voor uw mede-reünisten zichtbaar zijn. Hier kunt u jaargenoten, commissiegenoten of die ene oude liefde terugvinden. In de agenda treft u informatie over reünistenborrels of andere activiteiten aan.

Versterken van de band!
Er zijn ruim 13.000 oud-leden van het A.S.C./A.V.S.V., van wie ruim 3.000 lid zijn van de Vereniging van Reünisten. Helaas is dus niet ieder oud-lid ook toegetreden tot de vereniging. Het lidmaatschap maakt het mogelijk dat deze website bestaat en onderhouden wordt, naast de hierboven genoemde activiteiten. Ook het voortbestaan van het A.S.C./A.V.S.V. en Sociëteit N.I.A. is, zo is ook in het verleden gebleken, gebaat bij bloeiende en betrokken Vereniging van Reünisten. Stimuleer dan ook uw dispuuts- en jaargenoten om lid te worden van de Vereniging van Reünisten van het A.S.C. / A.V.S.V.