VERENIGING VAN REüNISTEN VAN HET A.S.C. / A.V.S.V.

De Vereniging van Reünisten (VVR) wil de bloei van het ASC/AVSV, haar disputen, subverenigingen en gezelschappen bevorderen en de band tussen oud- leden versterken.

De vereniging organiseert borrels en bijeenkomsten om de band tussen de oud- leden en hun betrokkenheid bij het ASC/AVSV levend te houden. In dat kader wordt door de vereniging het magazine Nos Iungit Amicitia samengesteld, dat jaarlijks naar alle oud-leden en actieve leden van het ASC/AVSV wordt verzonden. Ook is de VVR nauw betrokken bij de organisatie van het corpslustrum. Namens de reünisten wordt dan bijvoorbeeld een financiële bijdrage geleverd aan het lustrumboek, de fototentoonstelling en diverse andere lustrumactiviteiten zoals de grote reünistenborrel waar alle oud-leden door de VVR worden gefêteerd.

Meer dan eigen belang

Daarnaast is een fonds in het leven geroepen dat het ASC/AVSV steunt in onder meer het opknappen van vaandels, de aanschaf van meubilair en de financiering van de jaarlijkse corpsmusical. In het verlengde van de activiteiten van het ASC/AVSV op maatschappelijk gebied (Stichting M.O.E.T.) strekken de activiteiten van de VVR verder dan alleen het eigen belang.

Het bestuur van de VVR, dat bestaat uit negen oud-leden van diverse generaties en jaargangen, heeft nauw contact met de senaat en de commissie van het ASC/AVSV en geeft bijvoorbeeld advies in het kader van de Kennismakingstijd. Ook is de VVR betrokken bij Stichting Het Gulden Huys, dat het voortbestaan van de Sociëteit N.I.A. waarborgt.

VVR-lid worden

Als u lid wordt van de VVR krijgt u toegang tot de digitale almanak, waarin zo veel mogelijk gegevens zijn verzameld van oud-leden van het ASC, de AVSV en ASC/ AVSV. U kunt daarin zelf bepalen welke gegevens voor uw mede-reünisten zichtbaar zijn. Hier kunt u jaargenoten, commissiegenoten of die ene oude liefde terugvinden. In de agenda treft u informatie over reünistenborrels of andere activiteiten aan.

Er zijn bijna 18.000 oud-leden van het ASC/AVSV, van wie ruim 2.500 ook contributie betalen aan de VVR. De contributiegelden maken het mogelijk dat deze website bestaat en onderhouden wordt, naast de hierboven genoemde activiteiten. Ook het voortbestaan van het ASC/AVSV en Sociëteit N.I.A. is gebaat bij een bloeiende en betrokken Vereniging van Reünisten. Stimuleer dan ook uw dispuuts- en jaargenoten om lid te worden van de VVR.

Wie kan lid worden?

U kunt lid worden van de Vereniging van Reünisten als u ten minste drie jaar lid bent geweest van het ASC, de AVSV of het ASC/AVSV en eventuele schulden aan het ASC/AVSV hebt voldaan. Sinds september 2009 heeft elk lid van het ASC/AVSV al bij inschrijving getekend om na beëindiging van het actieve lidmaatschap automatisch (tot wederopzegging) lid te worden van de VVR.

Contributie

U kunt via het tabblad ‘lid worden’ de VVR machtigen om jaarlijks contributie af te schrijven. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk jaarlijks bedrag u kiest. De vereniging stelt uw bijdrage zeer op prijs en een machtiging is voor de vereniging de meest efficiënte manier om contributie te ontvangen.

Social media

De VVR is ook actief op sociale media. U kunt lid worden van de groep ASC/AVSV op Facebook en de groep op Linkedin.

ReÜnisten login

Inloggegevens vergeten
Lid worden

Heeft u geen inloggegevens of moeite met het verkrijgen van toegang?

Email dan naar:
secretaris@reunistenasc-avsv.nl