Lid worden

Als u lid wordt van de VVR krijgt u onder meer toegang tot de digitale almanak. De gegevens van uw mede-reünisten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door de betreffende dispuutsbesturen, de senaat en de secretaris van de VVR. Uiteraard kunt u zelf uw eigen gegevens aanpassen, en bepalen welke informatie wel of niet zichtbaar is voor uw mede-reünisten. Wanneer u een bepaalde groep oud-leden wil bereiken voor een evenement, bijvoorbeeld om een borrel te organiseren voor alle reünisten in uw postcodegebied of een reünie met uw voormalig medesenatoren, kunt u dat verzoek sturen aan de secretaris van de VVR. Die stuurt uw verzoek dan door aan de betrokkenen. Op deze manier tracht de VVR misbruik van de databank voor commerciële activiteiten te voorkomen. De databank [link naar pagina ‘almanak’] is uitsluitend toegankelijk voor leden van de VVR en voldoet aan alle eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contributie

U kunt hieronder de Vereniging van Reünisten machtigen jaarlijks contributie af te schrijven. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk jaarlijks bedrag u kiest. De vereniging stelt uw bijdrage zeer op prijs en een machtiging is voor de vereniging de meest efficiënte manier om contributie te ontvangen.

Machtigingsformulier

Machtiging contributie lidmaatschap*

Hierbij machtig ik de Vereniging van Reünisten van het A.S.C./A.V.S.V. om, tot wederopzegging, jaarlijks het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:

Buitenlandse rekening?*, Geef hieronder aan of je een buitenlandse rekening gebruikt. Zo ja, dan wordt er contact met je opgenomen over de inning van je contributie.

Akkoord?

Ik verklaar dat ik mijn lidmaatschap van het A.S.C./A.V.S.V. heb opgezegd en bij die vereniging geen schuld meer heb openstaan.

(* = verplicht veld)

Verzoek om het VvR lidmaatschap te beëindigen dient per e-mail naar de VvR verstuurd te worden. Het lidmaatschap wordt een jaar na de laatste betaling beëindigd.

ReÜnisten login

Inloggegevens vergeten
Lid worden

Heeft u geen inloggegevens of moeite met het verkrijgen van toegang?

Email dan naar:
secretaris@reunistenasc-avsv.nl